Do dyspozycji Państwa oddajemy pakiet przydatnych informacji oraz wzorów dokumentów

 

Składki ZUS na 2017

 

Urzędowa składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującymi, twórców, artystów, oraz osób wykonujących wolny zawód.


podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne               2557,80 zł

  •  składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego)                            749,94 zł
  •  składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym)                                812,61 zł
  •  składka na fundusz pracy                                                                     62,67 zł


obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne    600,00 zł

  •  składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego)                           175,92 zł
  •  składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym )                              190,62 zł


podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne             3303,13 zł

  •  składka na ubezpieczenie zdrowotne                                                     297,28 zł

 

Limity Podatkowe

Księgi handlowe .

N podstawie kursu euro z 30 września, ustalony został limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli limit po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący w 2015 roku.

Limit wg ustawy

Limit w zł

Rok obrotowy

1'200’000 euro

5’092 000 zł

2016

Uproszczone sprawozdania finansowe dla mikrojednostek

W 2016 roku jednostki mikro zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mogły sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 rok w formie uproszczonej. Bilans zysków i strat jednostek mikro przyjmie uproszczoną formę, pozwalającą na ujmowanie pozycji poszczególnych części sprawozdania finansowego z mniejszą szczegółowością. Możliwość tą dają ostatnie zmiany w ustawie o rachunkowości. Limity przychodów netto uprawniające do zastosowania uproszczonej rachunkowości przedstawia poniższa tabela:

Wartość przychodów netto – w euro

Przeliczenie  w roku 2016) - kwoty netto

1 200 000 euro

5 092 000 zł

2 000 000 euro

8 487 400 zł

 Kwota graniczna płatności

1 października zmienią się również kwoty granicznej płatności, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie kwota ta wynosi 15 000 euro wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Wysokość kwoty granicznej obowiązującej od 1 październikaprzedstawia poniższa tabela:

Kwota graniczna

Limit

Miesiąc transakcji

Równowartość w zł

Październik 2014 r.

62 632,50 zł

15 000 euro

 Wrzesień 2014 r.

63 193,50 zł

  Mały podatnik PIT i VAT

Rok

Mały podatnik PIT

2016

1 200 000 euro

5 092 000 PLN

 

Rok

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT pośrednik

2016

1 200 000 euro

5 092 000 PLN

45 000 euro

191 000 PLN

         

 Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie

Amortyzacja 50’000 euro

Rok

Limit

2015

50 000 euro

 209 000 zł

 Limit ryczałtu

 

Limit

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty rozpoczynające działalność

Brak limitu

Brak limitu

Podmioty kontynuujące działalność

150 000 euro

636 555 zł

150 000 euro

636 555 zł

         


 

 

 

Urzędy skarbowe i inne ważne informacje

Urząd Miasta Opola
ul. Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
tel. (077)45-11-800

Rachunki bankowe:
- opłata skarbowa      03116022020000000215153249
- dochody podatkowe 21116022020000000215153216
- pozostałe dochody   76116022020000000215153196Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole
tel. (077)453-19-35 , fax (077)454-42-46

Rachunki bankowe:
- CIT          93101014010012962221000000
- VAT         43101014010012962222000000
- PIT ,PPE   90101014010012962223000000Drugi Urząd Skarbowy
ul. Cementowa 6, 45-358 Opole
tel. (077)442-36-31, fax (077)442-36-41

Rachunki bankowe:
- CIT       35101014010007652221000000
- VAT      82101014010007652222000000
- PIT,PPE 32101014010007652223000000


 

Opolski Urząd Skarbowy
ul. Rejtana 3A, 45-331 Opole
tel. (077)442-06-53, fax (077)442-05-20

Rachunki bankowe:
- CIT   13101014010061162221000000
- VAT  60101014010061162222000000
- PIT   10101014010061162223000000Krajowy Rejestr Sądowy VIII Wydział gospodarczy
ul. Plebiscytowa 3a, 45-359 Opole
tel. (077)441-26-87, fax (077)454-38-34

Rachunek bankowy:
- opłaty sądowe 24101014010013972231000000ZUS Opole
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole


Centrum Obsługi Telefonicznej

801 400 987 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.
Konsultanci są dostępni:
w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00
Automatyczny System Informacyjny dostępny:
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Rachunki bankowe:
- ubezpieczenia społeczne   83101010230000261395100000
- ubezpieczenie zdrowotne  78101010230000261395200000
- fundusz pracy i FGŚP        73101010230000261395300000