JPK dla Mikroprzedsiębiorców

Rozpocznijmy Nasz rozważania od tego kto jest MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ.
Art. 104. ustawy o swobodzie działalności za mikroprzedsiębiorcę uważa przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Jak się okazuje z licznych publikacji definicja ta wprowadza zamęt a dokładnie zwrot "oraz".
Punkt 1 i 2 Art. 104 nie jest warunkiem łącznym. W związku z tym:
- jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 9 pracowników i nieprzekroczył 2 mln euro- jest MIKRO,  

- jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników i nieprzekroczył 2 mln euro- jest już MAŁY,

- jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 9 pracowników i przekroczył 2 mln euro- jest już MAŁY,    

- jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników i przekroczył 2 mln euro- jest MAŁY.
Wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków.

Prawidłowe zakwalifikowanie ma istotne znaczenie w rozpoznaniu obowiązku informacyjnego Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
Ustawodawca wyodrębnił 7 struktur logicznych JPK. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP


Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK struktury 1,2,3,5,6 i 7 na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:     

od 1 lipca 2016r.– duże podmioty
od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku struktury 5 - JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:  

od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
od 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.


Z powyższych terminów jasno wynika jak ważne jest prawidłowe zakwalifikowanie przedsiębiorcy . Obowiązek comniesięcznego raportowania struktury nr 5 (ewidencji zakupu i sprzedaży vat) dla MIKROprzedsiębiorcy jest przesunięte w czasie o rok.

 

 

Aktualnosci Podatkowe