Aktualności

 • Mar
  22
  2018

  Można odpisać VAT z lewej faktury

    Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że współpraca z firmą, której nie ma w VAT-owskim rejestrze, nie oznacza automatycznie, że próbujemy oszukać fiskusa. Sprawa dotyczyła spółki działającej w branży informatycznej. Nawiązała współpracę z przedsiębiorcą, który wykonywał dla niej prace programistyczne, instalował systemy, opiekował się bazą danych. O jego wyborze zadecyd...
 • Lip
  20
  2016

  Rozliczanie zaliczek na kasie fiskalnej jako przychód podatkowy

  Od 2015 roku ustawodawca wprowadził ułatwienie. Od teraz przedsiębiorcy mają możliwość zaksięgowania przychodu już w dacie otrzymania przedpłaty. Zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej mogą być więc traktowane jako przychód z działalności zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku VAT.Jest to duże ułatwienie dla firm realizujących zlecenia, które często...
 • Lip
  14
  2016

  JPK dla Mikroprzedsiębiorców

  Rozpocznijmy Nasz rozważania od tego kto jest MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ. Art. 104. ustawy o swobodzie działalności za mikroprzedsiębiorcę uważa przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych n...
 • Lip
  08
  2016

  Pełnomocnik ogólny

  Od 1 lipca podatnik ustanowi pełnomocnika ogólnegoInstytucja pełnomocnictwa ogólnego, która pojawiła się od 1 lipca 2016 r., da możliwość szerokiego zakresu zastępstwa strony przed organami podatkowymi, włączając w to wszystkie typy procedur podatkowych. Dotychczas praktycznie każde postępowanie wymagało przedkładania kolejnego pełnomocnictwa do akt konkret...
 • Cze
  24
  2016

  Nowy obowiązek - JPK

  Podatnicy zobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej ewidencji VAT będą mieć obowiązek przekazywania jej w formacie JPK co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego.Od 01.07.2016 obowiązek ten obejmie największe firmy.Małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności będzie on dotyczyć od 01.01.2017, a mikroprzedsiębiorców – od 01.01....
 • Cze
  16
  2016

  Transakcje przedsiębiorców powyżej 15.000 zł tylko z rachunku bankowego

  Od 1 stycznia 2017 r. transakcje między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej jednorazowo            15.000 zł  będą musiały być dokonywane z rachunku płatniczego. Tym samym znacznemu obniżeniu ulegnie limit płatności związanych z działalnością gospodarczą, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachu...
 • Mar
  10
  2016

  "Przywracająca" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.

  W listopadzie 2015 r. spółka zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o wartość niezapłaconego w wymaganym terminie zobowiązania. W lutym br. spółka zamierza uregulować to zaległe zobowiązanie. Czy będzie mogła zwiększyć koszty podatkowe o wartość ww. zobowiązania, mimo, że przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym już...
 • Sie
  11
  2015

  Znane są już dokładne terminy wejścia w życie zmian w ustawie zasiłkowej

      W dniu 30 lipca 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U...
 • Sie
  11
  2015

  Limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2018 r.

  Na podstawie art. 287 pkt 14 dyrektywy w sprawie VAT Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przystąpiło do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r., może stosować zwolnienie z VAT dla podatników, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej kwoty 10.000 euro (zgodnie z kursem wymian...
 • Cze
  09
  2015

  Procedura MOSS

  Przepisy dotyczące małego punktu kompleksowej obsługi, które weszły w życie w dniu 1 stycznia2015 r. umożliwiąją podatnikom świadczącymusługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze, radiowe i telewizyjne oraz usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają siedziby działalności gospodarczej, rozliczanie VAT należnego z ...
 • Kwi
  14
  2015

  Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT i kasy fiskalne

  W dniu 9 kwietnia 2015 r., Minister Finansów wydał na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa interpretację ogólną w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunk...
 • Kwi
  13
  2015

  Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących działalność gospodarczą

  Wiele kobiet planujących macierzyństwo a jednocześnie prowadzących działalnośc gospodarczą ma w chwili obecnej niejasną sytuację. Projekt zmian w temacie zasiłków chorobowych i macierzyńskich został zasygnalizowany już jakiś czas temu a zatwierdzonej ustawy nie widać. Projekt przewiduje szereg zmian dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku chorobowego, a co za tym i...
 • Lis
  25
  2014

  Kasy fiskalne dla nowych grup podatników

    Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 4 listopada wejdzie w życie 01.01.2015. Od 01.01.2015 obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej maja również:: dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (dotychczas utrata zwolnienia występowała...
 • Maj
  18
  2014

  Będzie więcej pojazdów bez obowiązkowej ewidencji przebiegu

  Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z obowiązku prowadzenia ewidencji mają zostać wyłączone pojazdy specjalne takie jak pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowóz. Projekt określa inne niż wskazane w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT przypadki, w których nie stosuje...
 • Maj
  18
  2014

  Odliczenie VAT od samochodów - co się zmienia od 1 kwietnia?

  Niestety ustawa, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 roku, pozwoli na odliczenie pełnego VAT-u jedynie w nielicznych przypadkach. Większość przedsiębiorców będzie miała możliwość odliczenia tylko 50% VAT-u wynikającego z faktury na zakup samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania samochodu. Tym samym przed...
 • Kwi
  16
  2014

  Odliczenie VAT wymaga dodatkowych badań technicznych pojazdów

  Podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub powoduje, że użytek do celów prywatnych będzie nieistotny, muszą najpóźniej do końca czerwca 2014 r. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne. Po zmianach, które weszły w życie 1 kwietnia 201...
 • Mar
  20
  2014

  Interpretacja w sprawie wydatków na usługi gastronomiczne i art. spożywcze

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25.11.2013 (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)   Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku d...

 

 

Aktualnosci Podatkowe